Officiële erkenning ?

Bij de oprichting was het de bedoeling dat Ju-jitsu club RYUGI Kortrijk niet zomaar een vrijblijvende sportvereniging zou zijn met enkel en alleen een recreatief karakter. Het recreatief beoefenen van onze sport is wél het hoofddoel van Ryugi maar daarnaast staat het promoten van de sport centraal.

Officiële erkenning is hierbij noodzakelijk voor twee redenen :
. onze club krijgt hierdoor aanzien en kredietwaardigheid
. het zorgt ervoor dat er een externe en interne controle is op het niveau en de kwaliteit van het ju-jitsu dat aangeleerd wordt

Ju-jitsu club RYUGI Kortrijk is bijgevolg erkend door en aangesloten bij de volgende instanties :

. Sportdienst Kortrijk
. Provinciale Sportraad West-Vlaanderen
. Vlaamse Ju-jitsu Federatie, V.J.J.F.
. Belgische Ju-jitsu Federatie
. Europese Ju-jitsu Federatie
. Wereld Ju-jitsu Federatie
. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
. B.L.O.S.O. ju-jitsu 6030
. B.O.I.C.


Ryugi Kortrijk maakt gebruik van de faciliteiten aangeboden door het Stadsbestuur en de Sportdienst van Kortrijk. Binnen het verenigingsleven staat onze stad Kortrijk gekend als dé sportstad bij uitstek met een uitstekend uitgebouwde ondersteuning op alle vlakken.